Χριστός

Τετέλεσται (Γεώργιος Καφταντζής)Τετέλεσται (Γεώργιος Καφταντζής)

Τετέλεσται (Γεώργιος Καφταντζής)

Ανάμεσα σε βράχο και φιδόχορτο γεμάτος όνειρα και χλαλοή σέρνεται ο άνεμος. Από τη νότια πύλη έρχονται τα πλήθη. Περισσότερα Συνέχεια ποιήματος