Γνώση

Ό,τι δεν ξέρω δεν υπάρχει… (Παναγιώτης Μαυρίδης)

Ό,τι δεν ξέρω δεν υπάρχει∙ ν’ αναζητώ όμως δεν παύω Περισσότερα Συνέχεια ποιήματος