Γράμμα

Απόσταση (Γιάννης Ποδιναράς)Απόσταση (Γιάννης Ποδιναράς)

Απόσταση (Γιάννης Ποδιναράς)

Δε γράφουμε πια γράμματα στους φίλους μας Περισσότερα Συνέχεια ποιήματος

Το γράμμα (Γιάννης Βαρβέρης)

Στην τσέπη του παλτού σου παλιό σουσάμι φλούδια φιστικιών Περισσότερα Συνέχεια ποιήματος