Κύπρος

Ελένη (Γιώργος Σεφέρης)Ελένη (Γιώργος Σεφέρης)

Ελένη (Γιώργος Σεφέρης)

ΤΕΥΚΡΟΣ: …ἐς γῆν ἐναλίαν Κύπρον, οὗ μ’ ἐθέσπισεν οἰκεῖν Ἀπόλλων, ὄνομα νησιωτικὸν Σαλαμῖνα θέμενον τῆς ἐκεῖ χάριν πάτρας. ... Περισσότερα Συνέχεια ποιήματος