Παραλία

Ο περιπατητής τής παραλίας (Αλεξάκης)Ο περιπατητής τής παραλίας (Αλεξάκης)

Ο περιπατητής τής παραλίας (Αλεξάκης)

Βρίσκω εκκωφαντικά τα γεγονότα τις διατυπώσεις πληκτικές Περισσότερα Συνέχεια ποιήματος