Παρθένα

Η Φαρμακωμένη (Διονύσιος Σολωμός)Η Φαρμακωμένη (Διονύσιος Σολωμός)

Η Φαρμακωμένη (Διονύσιος Σολωμός)

Τα τραγούδια μου τα ’λεγες όλα, Τούτο μόνον δε θέλει το πης, Τούτο μόνον δε θέλει τ’ ακούσης· Αχ! την… Συνέχεια ποιήματος