Ποτάμι

Ιστορία χωρίς όνομα (Κατερίνα Καριζώνη)Ιστορία χωρίς όνομα (Κατερίνα Καριζώνη)

Ιστορία χωρίς όνομα (Κατερίνα Καριζώνη)

Ήταν ένα ποτάμι κάποτε που κοιμόταν στα χέρια σου Περισσότερα Συνέχεια ποιήματος