Από τον στοχασμό σου (Οδυσσέας Ελύτης)

Από τον στοχασμό σου
+++πήζει
………..ο ήλιος
μες στο ρόδι
κι ευφραίνεται

Από τον στοχασμό σου (Οδυσσέας Ελύτης)Από τον στοχασμό σου (Οδυσσέας Ελύτης)

Οδυσσέας Ελύτης

Άλλα ποιήματα που μπορεί να σας αρέσουν