Οι δύο γείτονες (Τίτος Πατρίκιος)

Η ακινησία μιας μόνο νύχτας του ύπνου
τροφοδοτεί την κίνηση όλης της άλλης μέρας
παρά την κρυφή της πλανερή γειτνίαση
με την παντοτινή ακινησία του θανάτου

Άλλα ποιήματα που μπορεί να σας αρέσουν