Οι δύο γείτονες (Τίτος Πατρίκιος)

Η ακινησία μιας μόνο νύχτας του ύπνου
τροφοδοτεί την κίνηση όλης της άλλης μέρας
παρά την κρυφή της πλανερή γειτνίαση
με την παντοτινή ακινησία του θανάτου

Ποιήματα