Χελιδόνι

Θαλασσοσπηλιές (Μαρία Γραμματικού)Θαλασσοσπηλιές (Μαρία Γραμματικού)

Θαλασσοσπηλιές (Μαρία Γραμματικού)

Το μυριόστομο πέλαγο κι οι φωτεινές του σπηλιές η αρμύρα κατάκαρδα στο χρυσό καλοκαίρι Περισσότερα Συνέχεια ποιήματος