Ελλάδα

Σήμερα συμπληρώνω τα τριάντα-έξη μου χρόνια (Λόρδος Βύρων, μετάφραση: Νίκος Σπάνιας)Σήμερα συμπληρώνω τα τριάντα-έξη μου χρόνια (Λόρδος Βύρων, μετάφραση: Νίκος Σπάνιας)

Σήμερα συμπληρώνω τα τριάντα-έξη μου χρόνια (Λόρδος Βύρων, μετάφραση: Νίκος Σπάνιας)

Αδιάφορη τούτη η καρδιά θα μένει γιατί καρδιά καμμιά δεν συγκινεί: κι’ όμως απαρνημένη και θλιμμένη ματώνει στη στιγμή. Περισσότερα Συνέχεια ποιήματος

Τα νησιά της Ελλάδας (Λόρδος Βύρων, μετάφραση: Αργύρης Εφταλιώτης)

Τα νησιά της Ελλάδας! ω νησιά βλογημένα, που με αγάπη και φλόγα μια Σαπφώ τραγουδούσε, που πολέμων κι ειρήνης δώρα… Συνέχεια ποιήματος