Φωτογραφία

Η μνήμη φωτογραφίζει ασπρόμαυρα (Αντώνης Φωστιέρης)Η μνήμη φωτογραφίζει ασπρόμαυρα (Αντώνης Φωστιέρης)

Η μνήμη φωτογραφίζει ασπρόμαυρα (Αντώνης Φωστιέρης)

Δεν λένε ψέματα οι παλιές φωτογραφίες. Ψεύτικος είναι ο πακτωλός τόσων χρωμάτων σήμερα Περισσότερα Συνέχεια ποιήματος