Λόκνταουν

Απαγόρευση κυκλοφορίας (Πωλ Ελυάρ, μετάφραση: Ναταλί Φύτρου)Απαγόρευση κυκλοφορίας (Πωλ Ελυάρ, μετάφραση: Ναταλί Φύτρου)

Απαγόρευση κυκλοφορίας (Πωλ Ελυάρ, μετάφραση: Ναταλί Φύτρου)

Τι να κάναμε, η πόρτα ήταν φρουρούμενη Τι να κάναμε, ήμασταν κλειδωμένοι Περισσότερα Συνέχεια ποιήματος