Μετανάστες

Δεν (Αντώνης Φωστιέρης)Δεν (Αντώνης Φωστιέρης)

Δεν (Αντώνης Φωστιέρης)

Για ποια λοιπόν ευαισθησία ποια συμπόνια Όταν πλάι σου Περισσότερα Συνέχεια ποιήματος