Δεν (Αντώνης Φωστιέρης)

Για ποια λοιπόν ευαισθησία ποια συμπόνια
Όταν πλάι σου
Στα δέκα μέτρα στα χιλιάδες μίλια πλάι σου
Αυτή την ώρα τη στιγμή ένας άνθρωπος
Ενώ εσύ μιλάς καπνίζεις ένας άνθρωπος
Βουλιάζει μόνος
Κι αμετάκλητα

Αντώνης Φωστιέρης, Θάνατος ο δεύτερος

Ποιήματα