Ξενιτιά

Ξενιτειά (Παύλος Νιρβάνας)Ξενιτειά (Παύλος Νιρβάνας)

Ξενιτειά (Παύλος Νιρβάνας)

Ξένος ο τόπος κι ο καιρός κι οι άνθρωποι όλοι ξένοι μες στη μεγάλη μοναξιά. Μάταια ζητώ ένα φίλο, Περισσότερα Συνέχεια ποιήματος