Ξενιτειά (Παύλος Νιρβάνας)

Ξένος ο τόπος κι ο καιρός κι οι άνθρωποι όλοι ξένοι
μες στη μεγάλη μοναξιά. Μάταια ζητώ ένα φίλο,
μα εκεί που παραδέρνομαι στη νύχτα τη θλιμμένη,
ακούω σε κάποιο αλύχτημα το σπιτικό μου σκύλο.

Σχόλια