Ενδυμίων

Τ’ όμορφο πράγμα είναι χαρά παντοτινή (Τζων Κητς)Τ’ όμορφο πράγμα είναι χαρά παντοτινή (Τζων Κητς)

Τ’ όμορφο πράγμα είναι χαρά παντοτινή (Τζων Κητς)

Τ' όμορφο πράγμα είναι χαρά παντοτινή: ποτέ μηδαμινή δεν τ' απομένει μοίρα· μα για μας θα παρέχει ήσυχο δώμα πάντοτε… Συνέχεια ποιήματος