1. Σε παλιό συμφοιτητή (Καρυωτάκης, Λένα Πλάτωνος, Σαβίνα Γιαννάτου)
  2. Σαν δέσμη από τριαντάφυλλα (Καρυωτάκης, Πλάτωνος, Γιαννάτου)
  3. Βράδυ (Καρυωτάκης, Λένα Πλάτωνος, Σαβίνα Γιαννάτου)
  4. Μόνο (Κωνσταντίνος Καρυωτάκης)
  5. Χαμόγελο, Καρυωτάκης (Λένα Πλάτωνος, Σαβίνα Γιαννάτου)