Χρησμός (Νίκος Σιδέρης)

Στην πολυθρόνα
Το παλτό και η τσάντα σου.
Είπες «Για λίγο».

Νίκος Σιδέρης

Σχόλια