Λαχτάρα (Νίκος Σιδέρης)

Βρεγμένος δρόμος.
Ακούω τα παπούτσια σου.
Έκανα λάθος.

Νίκος Σιδέρης

Σχόλια