Ο ποιητής είναι ο ιερέας του αοράτου

Ο ποιητής είναι ο ιερέας του αοράτου.
Γουάλας Στίβενς (Wallace Stevens)

Wallace Stevens

Μια σκέψη σχετικά μέ το “Ο ποιητής είναι ο ιερέας του αοράτου

Σχόλια