Άρχων Λογοθέτης (Νίκος Σιδέρης)

Λέει ψέματα.
Δεν είναι μόνο ψεύτης.
Είναι ψεύτικος.

Νίκος Σιδέρης

Ποιήματα