Μέχρι θανάτου (Σταύρος Σταυρόπουλος)

Δεν πρόφτασα να ζήσω
Αλλά τουλάχιστον

Θα προλάβω να πεθάνω ζωντανός
Όχι νεκρός

Πάντα μπορούσα
Να ξεχωρίζω

Απ’ το σχολείο ακόμα
–Μικρός σαν πετραδάκι–
Τους ζωντανούς από τους νεκρούς

Άλλωστε εγώ

Πάντα την αγαπούσα
Την ζωή

Μέχρι θανάτου

Μια σκέψη σχετικά μέ το “Μέχρι θανάτου (Σταύρος Σταυρόπουλος)

Σχόλια