Φλεγόμενο Φλάουτο (Μανόλης Πρατικάκης)

Για να ξεχάσω το άπειρο (Πωλ Ζαν Τουλέ, μετάφραση: Καρυωτάκης)

Σπασμέ των λέξεων. Ερωτικό
σώμα του λόγου. Φωτοβόλο
πλάσμα τριαντάφυλλο
ανάγλυφης γυναίκας.

Έρχεσαι πάντα
μέσα απ’ τις γλώσσες
της φωτιάς.

Σχόλια