Ο ζωντανός δεδικαίωται (Ερρίκος Μπελιές)

Μεγάλη σειρά κάθε μέρα
να καταβάλλουν ετήσια δίδακτρα λύπης.
Πλήθος υπομονετικό.
Τριπλότυπο εισπράξεως θεωρημένο
πιστοποιητικό παραμονής
εκείνων εκεί αυτών εδώ.
Προχωρούν πληρώνουνε σιωπηλοί
ετήσια δίδακτρα λύπης
γι’ αγαπημένους από την αρχή
για προσφιλείς εκ των υστέρων.
Και μέσα στη θολούρα που έχει πάντα
εκείνο το γραφείο του νεκροταφείου
–σαν βυθός– κινείται η ατέλειωτη σειρά
πληρώνουν ετήσια δίδακτρα λύπης
φεύγουμε
σαν βέβαιοι πως

ο θάνατος ισχύει μόνο για τους άλλους.

Ερρίκος Μπελιές, από την ποιητική συλλογή «Φαινόμενον ως να έπλεε και μένον ακίνητον» (1995).

Σχόλια