Στον εσωτερικό κύκλο (Γιάννης Μασμανίδης)

Στον εσωτερικό κύκλο
των εικόνων
σαϊτεύει ο θάνατος
στην ακινησία
χαράζει
σημάδια στο τζάμι

Γιάννης Μασμανίδης
Από τη συλλογή Χωρίς αποσκευές (1999)

Ποιήματα