Οιδίποδος τάφος (Χρίστος Χ. Λιάπης)

Η γη ζηλόφθονος
κρατεί καλά κρυμμένον
τον μυστικό τύμβο του Οδυσσέα
Άτοπος τάφος και θρήνος ανεστίαστος
Μόνο μία επιγραφή σ’ ένα αγγείο
Κι ο χρόνος τυφλός λαμνοκόπος των στιγμών,
με τους παραπόταμους του έρωτα πάντοτε φιλόξενους
για το ανθισμένο φουστάνι της Οφηλίας
μα όχι για εκείνο της Ιζόλδης
ούτε για τη χλαμύδα της Αντιγόνης
που αυτές ο Έρωτας τις κέρασε φαρμάκι στεριανό […]

Ο μυστικός τύμβος του Οιδίποδα

Σχόλια