Πώς τελειώνει μια αγάπη; (Βαγγέλης Φίλος)

— Πώς τελειώνει μια αγάπη; Μ’ έναν θυμό;
— Όχι, ο θυμός διαρκεί λίγο και τη μεγαλώνει.
— Με την απόρριψη;
— Η απόρριψη προϋποθέτει πως θα ξεριζώσεις ένα κομμάτι σου και θα το ρίξεις στα σκυλιά· και τότε το άλλο σου συνέχεια θα αιμορραγεί.
— Με τη λησμονιά;
— Όχι, δε σε αφήνει το φεγγάρι.
— Με τη σιωπή;
— Ούτε, αυτή είναι η πιο μεγάλη της ελπίδα.
— Πώς τελειώνει μια αγάπη;
— Δεν τελειώνει η αγάπη.

Σχόλια