Εξέλιξη (Χρυσούλα Βακιρτζή)

Θα περιμένω
(ώσπου) η σκιά μου
να επιστρέψει
στον καθρέφτη
κι ύστερα,
λέω να φύγω
χωρίς τις
αρτηρίες

Χρυσούλα Βακιρτζή

Σχόλια