Σοφοί δε προσιόντων (Κωνσταντίνος Π. Καβάφης)

Θεοί μεν γαρ μελλόντων, άνθρωποι δε γιγνομένων,
σοφοί δε προσιόντων αισθάνονται

— Φιλόστρατος, Τα ες τον Τυανέα Aπολλώνιον, VIII, 7
Συνέχεια ανάγνωσης “Σοφοί δε προσιόντων (Κωνσταντίνος Π. Καβάφης)”