Απ’ όλα τα αφηρημένα ουσιαστικά (Ντίνος Χριστιανόπουλος)

απ’ όλα τα αφηρημένα ουσιαστικά
πειράζει να εξαιρέσουμε τη μοναξιά;

Ποιήματα