Από τον χρόνο που ‘ρχεται (Γιώργος Δροσίνης)

Από τον χρόνο που ‘ρχεται
Δεν θέλω καμία χάρη
Να μη μου φέρει τίποτε.
Μα και να μη μου πάρει.

Σχόλια