Αν δεν στηρίξεις το ένα σου πόδι έξω απ’ τη Γη (Οδυσσέας Ελύτης)

Αν δεν στηρίξεις
+++το ένα σου πόδι
+++++++++έξω απ’ τη Γη,
++++++ποτέ σου
+++δεν θα μπορέσεις
να σταθείς επάνω της.

Οδυσσέας Ελύτης, καμπάνια στα ΜΜΜ

(Οδυσσέας Ελύτης, απόσπασμα από το Μαρία Νεφέλη)

Σχόλια