Διασημότητες (Τάσος Λειβαδίτης)

+++«Κατηγορούμενε, όρθιος!» Σηκώθηκε. Είπαν τ’ όνομά του, έτος γεννήσεως, επάγγελμα, κι ύστερα «καταδικάζεσαι στην εσχάτη των ποινών».
+++Αλλά εκείνος αγαλλίασε, καθώς άκουγε για πρώτη φορά τ’ όνομά του.

Τάσος Λειβαδίτης
Από τη συλλογή Σημειώσεις

Ποιήματα