Άδειν και ιστορείν το εράσθαι και το αποθανείν

Εγώ θέλω άδειν και ιστορείν το εράσθαι και το αποθανείν. Πατέρας της ποίησης, ο θάνατος. Μάνα της, η αγάπη. […]

Η ποίηση είναι η τεχνολογία της λογοτεχνίας, είναι το εργαστήριο όπου η γλώσσα δοκιμάζει κάθε φορά τις νέες τάσεις της. […]

Καλή πολιτική σημαίνει στόχευση και λυσιτέλεια. Καλή ποίηση σημαίνει αστοχία και αλυσιτέλεια. Κι αν η πολιτική είναι, καταπώς λένε, η τέχνη του εφικτού, τότε η ποίηση είναι η μείζων τέχνη του ανέφικτου.
Ορφέας Απέργης

Σχόλια