Επιμονή (Γιώργος Λ. Οικονόμου)

Έγραφε από μικρός
στην άμμο, στο χώμα
στο χαρτί, στον μαυροπίνακα
κι αργότερα στους τοίχους.

Μεγάλος πια
συνεχίζει να γράφει
κι ας μην απάντησε κανείς τους.

Γιώργος Λ. Οικονόμου, Από τη συλλογή Ένα με τη σκόνη (2017)

Σχόλια