Ξεπάγιασαν φθινόπωρο (Ματσούο Μπασό)

Ξεπάγιασαν φθινόπωρο
στα χείλια μου
οι λέξεις.

Σχόλια