Πάει κι αυτό το φθινόπωρο (Ματσούο Μπασό)

Πάει κι αυτό το φθινόπωρο.
Ένα σύννεφο κι ένα πουλί
μεγαλύτερος.

Σχόλια