Υπό πτελέαν (Ηλίας Ζενεμπίσης)

Εις ξένα τύχης άγριον με έριψε το κύμα!
Μοίρας σκληράς το παίγνιον, του βίου ναυαγός,
Ζητώ παντού τον θάνατον, παντού ζητώ το μνήμα,
Μισώ τον κόσμον, την ζωήν – εμίσησα το φως!

— Ηλίας Ζενεμπίσης, «Υπό πτελέαν», στροφή 5

Σχόλια